Rumi Fest

Alpers Akčajs

alper_bAlpers Akčajs, tālu aiz Turcijas robežām pazīstams dejotājs, dzimis Stambulā, Stambulas universitātē ieguvis maģistra grādu gaismas komunikācijā un dizainā. Dejotājs nepārtraukti pilnveidojas, slīpējot ķermeņa pārvaldīšanas mākslu dejā un piedaloties dažādos semināros, meistarklasēs un mūsdienu dejas skolu nodarbībās. Kopš 2003. gada Alpers Akčajs iesaistās dažādos projektos, aktīvi sadarbojas ar dejas meistariem no visas pasaules. Viņš ir Stambulas Modernā teātra mākslinieks, Eksperimentālās mākslas asociācijas biedrs, kā arī UNESCO Starptautiskās internacionālās dejas komitejas biedrs. Pēdējos gados viņš veido pats savus gaismas uzvedumus, kas sakņojas tradicionālās un modernās dejas tradīcijās.

 

Sūfiju mistisko rituālu (īpaši sūfiju griešanās) iedvesmots, viņš radījis savu autorizrādi. Savās instalācijās Alpers izmanto arī elektronisko mūziku un modernas skaņu ierakstu tehnoloģijas.

Video

Foto

Alper Akcay alex phot cropped Photo by Nina Sharabati - Lebanon